Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setité

1. 1. 2008

O klanu:

Mysticky

historické kořeny klanu Setitů spadají až do starověkého Egypta, asi 5000 let před Kristem. Setité sami tvrdí, že pocházejí od samotného temného boha a ne od Kaina, jak tvrdí všichni ostatní Rodní. Set měl být ovšem přijat jedním z Kainových synů, a tak se jeho krev smísila s božskou krví Setovou. Setité věří, že mají božské poslání vytvořit ráj na zemi pro všechny vampýry a na tomto svém údělů pracují tvrdě, bez ohledu na sebe sami. Díky svému spojení se Setem vidí všichni Setité věci poněkud jinak, než ostatní Rodní. Klan spadá spíš pod Camarillu než pod Sabbat a jeho členy lze nalézt především poblíž Káhiry, Sahary, Indie a Karibiku. Často ale cestují po světě, aby pomohli ostatním Rodným nalézt Seta.

Setité jsou známi jako držitelé tajemství, především pro své mystické a kouzelnické povahy. Za jistou cenu Setité prozradí cokoliv, co si jejich tazatel přeje znát. Většina Rodných nabádá ostatní vampýry, aby následovníkům Seta nevěřili, protože neuznávají cestu humanity. Následují svou vlastní cestu osvícení, cestu Seta, která mimo jiné zahrnuje především korupci mezi ostatními. Často se vetřou do přízně ostatním a začnou toho zneužívat. Drogy, sex, peníze a moc jsou zbraně, které využívají nejčastěji. Setité věří, že síla korupce je absolutní a nikdo proti ní není imunní. Mnozí z těch, kteří padli do rukou Setitům, nerozpoznají nebezpečí, které jim hrozí dříve, než bude pozdě. Většinou se pak sami stanou následovníky Seta nebo jim jsou velmi nebezpečně zadluženi. Říká se, že Setité podnítili Inkvizici a podkopali Anarchské bouře, takže se evropská vampýří a lidská společnost roztříštila a začala bojovat mezi sebou navzájem.

Legendy říkají, že pokud nastane Gehenna, Setité rituálem Ombos otevřou egyptské brány podsvětí a Set znovu povstane. Pak všichni Setité budou podvedeni, nebož aby Set mohl nabít svou sílu, budou muset všichni Setité spáchat hromadnou sebevraždu.

Největší slabinou Setitů je jejich vysoká citlivost na slunce. Říká se, že je to trest boha Re za to, že Set zavraždil boha Osirise. Existuje i klan Děti Osirisovi, který je velmi humanitárně založen a je silnou opozicí pro Setity. Všeobecně jsou Setité jedním z nejvíce nenáviděných klanů mezi Rodnými. Je sice malý, co do počtu, ale za posledních několik let velmi vzrostl na síle. V moderních nocích lze Setity nalézt především na západní polokouli, v oblasti Jamajky nebo Haitti. Na svých nových územích si Setité staví svatyně, které fungují jako centra korupce. Každá svatyně je vedena jediným samotným upírem.

Ostatní klany přezdívají Setitům Píseční hadi. Mezi sebou si nejvíce cení rudých vlasů, které jsou považovány za znak Seta. Obvykle se oblékají do hlubokých ebenových rouch v antickém nebo egyptském stylu. Pokud Setita není nějakým způsobem deviantní, je určitě alespoň řádně mrzutý. Stále mezi sebou udržují množství rituálů, které jsou přenášeny z člena na člena. Většinou sídlí v jeskyních nebo jiných podzemních místech a na stěny malují egyptské hieroglify, které vyprávějí Setův příběh. Tyto sídla se vždy nazývají Chrámy a bývají poblíž jejich kriminálních aktivit.

Antedeluvián:

Setite (Sekuteh/Set): Setité věří, že jejich Antedeluviánem byl samotný Set. Jeho život se dá skutečně doložit. Údajně byl velkým lovcem a válečníkem a žil kolem roku 3300 př.n.l. Plížil se pouštními nocemi jako nějaká bestie a byl prohlášen za boha noci. V roce 900 př.n.l byl poražen a zahnán do exilu a naposledy spatřen roku 33 n.l v Egyptě. Podle všeho leží v torporu - buď v Egyptě, nebo v Ugandě. Nejvíce oblíben byl údajně mezi Rodnými třetí generace. Nyní Setité čekají, až povstane a znovu se chopí nadvlády nad všemi Rodnými.

Organizace klanu:

Setité si své Neonates volí většinou ze svých lidských služebníků. Ti jsou zase voleni povětšinou jen pokud mají egyptské kořeny. V posledním století se toto však trochu změnilo a Setité se již vybírají i mezi některými Evropany a Američany.

V jakémkoliv městě se nachází nějaký Setita, má zde i svůj chrám. Ve městech bývají větší a pro více členů klanu, přičemž jim velí jeden velekněz. Může mít i jednoho nebo dva své kněze, to záleží na velikosti chrámu a počtu zde žijících vampýrů. Obvykle zde bývá i tři až pět lidských služebníků na jednoho kněze. Velký Setův chrám leží údajně někde v Jižním Súdánu blízko hranic s Ugandou a veleknězem je v něm klanový Metuzalém, nejstarší Setův žijící potomek.

V chrámech se každý měsíc konají shromáždění, a to vždy při v noci za svitu měsíce. Jednou za století se koná veliké shromáždění celého klanu ve Velkém Setově chrámu a přijíždí sem každý Setita z jakéhokoliv koutu světa.

Prestiž si lze v klanu získat pouze podrobováním si ostatních a zdařilou korupcí. Přičemž čím vyšší zničená pozice, tím vyšší prestiž pro Setitu. Každý Setita se samozřejmě snaží mezi svými vrstevníky získat co nejvyšší prestiž.

Etika klanu:

Vždy konej s rezervou a kontrolou nad sebe samým. Tvé potřeb nesmějí ohrozit tvé cíle. Při boji si dávej pozor na Zuřivost.

Podplácej zlo a obyčejné smrtelníky. Skutečné cti se ti dostane, až ostatní pocítí potřebu přehodnotit jejich víru.

Získávej a udržuj svou čest a prestiž. Připomínej jim cenu jejich hodnot a pokud je shledáš špatnými nebo neúplnými, najdi způsob jak je opravit.

Ochraňuj životy zlých mnohem více než životy dobrých. Jen zlo dokáže podpořit jejich smrtelný potenciál.

Prohlubuj vlastní znalosti a uvažování. Jedině pak budeš moci konat v souladu s universem.

Hýčkej si svou prestiž. Jedině tak tě ostatní dokáží pochopit a následovat potřeby, které máme.

Cesta klanu:

1) Vždy podporuj zlo, aby mohlo dále růst.

2) Udržuj dobro jako připomínku jejich smrtelnosti. Jedině tak budou chtít tento plevel vytrhnout a zbavit se ho.

3) Podkopávej instituce těch, kteří svými hodnotami chrání toho, jež jim velí.

4) Musíš nechat zmizet vlastní potřeby, aby ses mohl spojit s universem.

5) Musíš nad sebou často přemýšlet a meditovat, abys skutečně věřil, že tvé motiv jsou čisté.

6) Musíš se stát odolným proti Zuřivosti, která tě zrazuje od tvých cílů.

7) Musíš odmítat lichotky světa. Je to způsob jak ovládnout tvou sílu a pokřivit tvé vize.

8) Musíš zkoumat všechny cesty dobra, abys ho mohl lépe zničit a upevňoval si tak své přesvědčení.

9) Ochraňuj jen ty, kteří jsou schopni vidět a ocenit tvou duchovní sílu.

10) Nikdy se nestav proti dalším Setitům. Oni jsou nástrojem klanu stejně tak jako ty. Nebuď vůči tomu slepý.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář